AKİMER ve Bolu İl Müftülüğü Arasında Protokol İmzalandı

AKİMER ve Bolu İl Müftülüğü Arasında Protokol İmzalandı

26 Mart 2019
Author :  

AKİMER ve Bolu İl Müftülüğü Arasında Protokol İmzalandı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bünyesinde faaliyet gösteren Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİMER), ile Bolu İl Müftülüğü arasında 25.03.2019 Pazartesi günü Bolu İl Müftülüğünde protokol imzalandı.
AKİMER Müdürü Doç. Dr. Şaban Karasakal ve İl Müftüsü Orhan Genç tarafından imzalanan protokolde: Toplumun doğru bilgilendirme ihtiyacını göz önünde bulundurarak akademik çevre ve toplum arasında bilgi ve kültür köprüsü kurmak ve bu sayede topyekün bilgi ve bilincin sağlıklı bir şekilde yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.
AKİMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Said Nuri Akgündüz’ünde hazır bulunduğu imzalanan protokol metninde; Bu görevi ifa ederken, Merkez’in “paydaş kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunma ve gerektiğinde işbirliği yapma” vizyonu bulunmaktadır. Bolu’da toplumu dini bilgi açısından aydınlatma ve toplumu din eğitimi sunma görevini sürdüren başta İl Müftülüğü olmak üzere, İlahiyat Fakültesi, İmam-Hatip Liseleri ve bunları destekleyen sivil toplum kuruluşları ile de üst seviyede iş birliği yapma isteği ve gereği önem arz etmektedir. Bu anlayış ile Üniversite-halk bütünleşmesini sağlayacak ve toplum içerisinde model davranışları öne çıkaracak bir bilincin oluşmasını kuvvetlendirecek şekilde bir dizi konferans ve seminer düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde, toplumun farlı kesimleri ile dini bilgi ve model kaynakları buluşturulmuş olacaktır. 
Metnin sonunda, BAİBÜ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol gereği yapılacak ortak faaliyetlerin sekreteryası, AKİMER tarafından yürütülecektir ifadeleri kullanıldı.

232 Views
Yasin KILIÇARSLAN
  • Adres: BAİBÜ Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi Ali Ericek Uygulama Camii Altı Gölköy Kampüsü Merkez/BOLU
  • Tel: +90 374 253 43 42 
  • EPosta: akimeribu.edu.tr
Top