< < AKİMER Akademik Destek Programı
-->

AKİMER Akademik Destek Programı

07 Ekim 2021

 

Merkezimiz, BAİBÜ İlahiyat Fakültesi ile koordineli bir şekilde, fakülte öğrencileri için akademik destek programı planlamaktadır. Bu programın amacı öğrencilerin lisans derslerine destek sağlayacak ve öğrencileri lisansüstü çalışmalara hazırlayacak seminerler gerçekleştirmektir. Akademik Destek Programı ilahiyat eğitimi için tamamlayıcı ve destekleyici bir işlev hedeflemektedir.

Programa başvuru şartı:

Programa sadece 1 ve 2. sınıflardan öğrenciler başvurabilir.

Programın içeriği:

  • Programda 3 yıl boyunca Klasik Arapça, belagat, mantık, hadis, fıkıh, tefsir ve kelam gibi muhtelif İslami ilimler alanında klasik metin okumaları yapılacak son yıl yüksek lisansa hazırlığa yönelik ihtisas seminerleri düzenlenecektir.
  • Program 3+1 yıllık olup seminerleri düzenli takip eden öğrencilere programı tamamlaması hâlinde merkezimiz tarafından sertifika verilecektir.
  • Her seminer 45 dakikalık 2 oturum şeklinde (toplam 90 dk), AKİMER’in belirlediği bir derslikte yüz yüze yapılacaktır.
  • Seminerler sınav haftaları haricinde lisans derslerinin devam ettiği tüm haftalarda devam edecektir.
  • Programa kabul edilen öğrenci -mazeret bildirmek kaydıyla- her bir seminerden bir dönemde en fazla 2 defa devamsızlık yapabilir. Bu sayıdan daha fazla devamsızlık yapan öğrenci sertifika hakkını kaybeder.

Başvuru süreci:

Programa başvurular 01.10.2021-08.10.2021 tarihleri arasında aşağıda bağlantısı verilen form üzerinden yapılacaktır.

Başvuran öğrencilerin programa kabulü yapılacak mülakat ile belirlenecektir. Başvuru yapan öğrencilere mülakatla ilgili bilgi verilecektir.

Başvuru için: https://forms.gle/p2tMjg9gFQ8Wt61y7 

  • Adres: BAİBÜ Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi Ali Ericek Uygulama Camii Altı Gölköy Kampüsü Merkez/BOLU
  • Tel: +90 374 253 43 42 
  • EPosta: akimeribu.edu.tr
Top