AKİMER TÂHİRU’L-MEVLEVÎ MESNEVÎ ŞERHİ OKUMALARI BAŞVURUSU
-->

AKİMER TÂHİRU’L-MEVLEVÎ MESNEVÎ ŞERHİ OKUMALARI BAŞVURUSU

04 Ekim 2022

Mesnevî Şerhi Okumaları Arş. Gör. Fatma UZTEMUR tarafından yürütülecektir. Derslere katılımda devamlılık şartı bulunmaktadır. Kabul alan öğrenciler için kayıtlar tamamlandıktan sonra derslik, gün ve saat bilgisi paylaşılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 6 Ekim-15 Ekim

Kayıt: https://forms.gle/ahDmTmgsn5ittsu37

  • Adres: BAİBÜ Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi Ali Ericek Uygulama Camii Altı Gölköy Kampüsü Merkez/BOLU
  • Tel: +90 374 253 43 42 
  • EPosta: akimeribu.edu.tr
Top