AKİMER LİSANS AKADEMİK DESTEK SEMİNERLERİ KAPSAMINDA HADİS USÛLÜ DERSİ ve FIKIH METİNLERİ MÜZÂKERESİ

21 Aralık 2022
Author :  

AKİMER Lisans Destek Programı'nda eğitim gören öğrencilerimiz Gülezler Konağı'nda İlahiyat Fakültesi'nde Arş. Gör. Muhammed Ali BÜYÜKSOYLU hocamızın eşliğinde hadis usûlü seminerine katıldılar. Öte yandan öğrencilerimiz fıkıh ilmine dair "Münâkehât" okuması müzakeresini yaptılar. BAMER müdiresi Dr. Öğr. Üyesi Azize AKTAŞ YASA'ya maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.