“XV. YY. OSMANLI DÜŞÜNCESİNDE TELVÎH HÂŞİYELERİ: TEKLÎFE DAİR TARTIŞMALAR” BAŞLIKLI DOKTORA TEZ SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

04 Ocak 2023
Author :  

BAİBÜ İlahiyat Fakültesi ve AKİMER işbirliğiyle düzenlenen "Doktora Tez Sunumları: Deneyimler ve Öneriler" adlı konferanslar serisinin ilk konuşmasında Dr. Öğr. Üyesi İmam Rabbani Çelik, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Gökkır'ın moderatörlüğünde “XV. yy. Osmanlı Düşüncesinde Telvîh Hâşiyeleri: Teklîfe Dair Tartışmalar” başlıklı doktora tezini sundu.  Prof. Dr. Bilal Gökkır'ın açılış konuşmasından sonra tez yazım sürecine dair tecrübelerini ve ulaştığı bulguları paylaşan Çelik, konu arayış süreci ve tespiti aşamasına, araştırmadaki amaç ve kullandığı yönteme, tezdeki tespitlere ve tez yazım sürecinde karşılaştığı zorluklara değindi. Tespitler bağlamında 15. asırda Osmanlı ulemasının Telvîh üzerine yazdıkları hâşiyelerde görüşlerden çok argüman değerlendirmesine ağırlık verdiklerini vurguladı. Sunum Prof. Dr. Bilal Gökkır'ın ve katılımcı hocaların soru, değerlendirme ve katkıları ile sona erdi.