"DOKTORA TEZ SUNUMLARI: DENEYİMLER VE ÖNERİLER" ADLI KONFERANS SERİSİNİN İKİNCİSİ DÜZENLENDİ

18 Ocak 2023
Author :  

Fakültemiz ve AKİMER işbirliğiyle düzenlenen "Doktora Tez Sunumları: Deneyimler ve Öneriler" adlı konferanslar serisinin ikinci konuşmasında Dr. Öğr. Üyesi Sema Karagöz, Dekan Hocamız Prof. Dr. Bilal Gökkır'ın moderatörlüğünde “Manevi İçerikli Grup Rehberliğinin Özel Gereksinimli Çocuk Sahibi Annelerin Dini Başa Çıkma, Psikolojik İyi Oluş ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı doktora tezini sundu. Dekanımızın açılış konuşmasından sonra tez yazım sürecine dair tecrübelerini ve ulaştığı bulguları paylaşan Karagöz, konu arayış süreci ve tespiti aşamasına, araştırmadaki amaç ve kullandığı yönteme, tezdeki tespitlere ve tez yazım sürecinde karşılaştığı zorluklara değindi. Sunum  Dekanımız Prof. Dr. Bilal Gökkır'ın ve katılımcı hocaların soru, değerlendirme ve katkıları ile sona erdi.