AKİMER bünyesinde kurulan kütüphane okuma salonu öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır. 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü © 2018 Sayfa Başı